ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Tips for a Greek CV!)

The language of your CV is up to you to choose. Typically, if the job ad is in English, then you should submit an English CV. However, there are occasions that you have to submit a Greek CV (e.g. for a public body), so, here are some tips in Greek, together with the terms it's recommended to use.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το βιογραφικό σημείωμα (CV) αποτελεί μία περίληψη της εκπαίδευσης, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών εμπειριών σας . Η σωστή συγγραφή του, είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί μία πρώτη εντύπωση του προσώπου σας απέναντι σε κάποιο πιθανό μελλοντικό εργοδότη ή στους υπεύθυνους επιλογής υποψήφιων φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια.

Ακολουθούν κάποιες γενικές, αλλά βασικές συμβουλές για την σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

 • Η δομή του βιογραφικού καθορίζεται από τον όγκο και την επιλογή πληροφοριών στις οποίες θα δώσετε έμφαση. Οσον αφορά τον όγκο πληροφοριών και ανάλογα με το περιεχόμενο, το βιογραφικό μπορεί να κυμαίνεται απο 1 έως 2 σελίδες για κάποιον νέο επαγγελματία και να φτάσει μέχρι και 10 σελίδες σε περιπτώσεις επαγγελματιών με μεγάλη πείρα και χρόνο στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο, ξεπερνώντας τις 2 σελίδες να ξέρετε ότι λίγοι υποψήφιοι εργοδότες θα το διαβάσουν!!!
 • Επιλέξτε μία συγκεκριμένη δομή κειμένου και ακολουθήστε την πιστά στην συγγραφή όλου του βιογραφικού. Μην αλλάζετε λογότυπο (fonts) γιατί κουράζει τον αναγνώστη.
 • Δώστε προσοχή στην γλώσσα που χρησιμοποιείτε, στην σύνταξη και την ορθογραφία. Επίσης στην τελική καλαισθησία του βιογραφικού.
 • Η διάρθρωση του βιογραφικού εξαρτάται κάθε φορά από την θέση που διεκδικείτε. Έτσι, π.χ. θα δώσετε έμφαση στις σπουδές, την εκπαίδευση και τις δημοσιεύσεις εφόσον ζητάτε θέση στον ακαδημαϊκό χώρο, ή αντίστοιχα στην επαγγελματική σας εμπειρία, εάν σας ενδιαφέρει περισσότερο ο επιχειρηματικός χώρος.
 • Εφόσον δεν έχετε σημαντική επαγγελματική εμπειρία, δώστε έμφαση στην εκπαίδευση και τις σπουδές σας. Μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να αναφερθείτε στις πιο σημαντικές μελέτες που έχετε κάνει στα πλαίσια των
 • σπουδών σας, (διπλωματική και εργασίες σε αντικείμενο συναφές με την θέση που διεκδικείτε).
 • Όταν αναφέρεστε σε εμπειρίες που συνοδεύονται από ημερομηνία, αρχίστε με την πιο πρόσφατη, και καταλήξετε στην παλαιότερη.
 • Μεταφράστε το βιογραφικό σας σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η διακίνηση εργατικού / επιστημονικού δυναμικού μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Ανάλογα με τις δικό σας ιστορικό και ανάλογα με το που απευθύνεται το βιογραφικό σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αφαιρέσετε κάποιες ενότητες ή στοιχεία ενοτήτων, να τα τονίσετε αλλάζοντας την προτεινόμενη σειρά κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναγράφονται:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Διεύθυνση
 3. Τηλ. / Fax / e-mail
 4. Ημερομηνία Γέννησης
 5. Τόπος Γέννησης

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Αναγράφονται:

 1. Τίτλος σπουδών
 2. Τμήμα / Ειδικότητα
 3. Αντίστοιχο Πανεπιστήμιο

Παραδείγματα

1995-1997: Master of Engineering, Department of Material Sciences & Engineering, Georgia Institute of Technology, USA

1990-1995: Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Αναγράφονται:

 1. Τίτλος υποτροφίας ή/και ίδρυμα που τα παρέχει
 2. Χρονικό διάστημα παροχής υποτροφίας
 3. Λόγος-σκοπός

Παραδείγματα

1994-1995: Ιδρυμα Fulbright, Διετής Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο UCLA

1993-1994: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMMET, Ετήσια Υποτροφία για διαμονή και πρακτική εργασία στην Ολλανδία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αναγράφονται:

 1. Εταιρεία - φορέας (όνομα, αντικείμενο, τοποθεσία)
 2. Τμήμα - τομέας εργασίας
 3. Ο τίτλος της θέσεως εργασίας ή/και τα καθήκοντα

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε αντίστοιχα στοιχεία για πρακτική άσκηση που έχετε κάνει.

Παραδείγματα:

1996-1997: SAAB Hellas, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

Ανάπτυξη λογισμικού σε PL/SQL

Συντήρηση δικτύου

1994-1996: APIVITA A.E., Τμήμα Marketing, Διευθυντής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Αναγράφονται:

 1. Τίτλος - Θέμα, Διάρκεια
 2. Διοργανωτής
 3. Τόπος διεξαγωγής

Παράδειγμα

1996 -1997: Εξαμηνιαίο σεμινάριο σε θέματα Οικονομίας - Διοίκησης, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ, Αθήνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αναγράφονται:

 1. Τίτλος Άρθρου
 2. Συγγραφείς
 3. Τίτλος Επιστημονικού Περιοδικού / Εφημερίδας / Βιβλίου* / Πρακτικών**
 4. Tόμος, Αρ. Τεύχους, Ημερομηνία, Σελίδες

* Επίσης αναφέρονται ο εκδοτικός οίκος / τα ονόματα εκδοτών.

** Σε περίπτωση δημοσίευσης του άρθρου σε πρακτικά συνεδρίου αναφέρονται επίσης:

α) τίτλος συνεδρίου, β) τόπος & ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου, γ) εκδοτικός οίκος & ονόματα εκδοτών και δ) αναφορά για το αν έγινε η παρουσίαση του άρθρου στο συνέδριο από το άτομο που γράφει το βιογραφικό.

Στις δημοσιεύσεις μπορείτε να συμπεριλάβετε με ξεχωριστό υπότιτλο την διπλωματική/μεταπτυχιακή εργασία & την εργασία του διδακτορικού.

Παραδείγματα

'Parallel Search for .....', P. M. Paraskevas, and G. Pavlidis, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 15, 4 (1996), pp. 164-181.

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: ''Αναδιοργάνωση του δήμου Χανίων'', Πολυτεχνείο Κρήτης, 1992.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναγράφονται:

 1. Λειτουργικά Συστήματα
 2. Γλώσσες Προγραμματισμού
 3. Πακέτα ανά κατηγορία (επεξεργασίας δεδομένων, σχεδιαστικά, στατιστικά κλπ)
 4. Επεξεργαστές Κειμένου
 5. Αλλες Γνώσεις (βάσεις δεδομένων, διαχείρηση δικτύου κλπ.)

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αναγράφονται:

 1. Γλώσσα
 2. Τίτλος διπλώματος ή επίπεδο

Παραδείγματα

Γαλλικά: Δίπλωμα CERTIFICAT

Αγγλικά: Test of English as a Foreign Language (TOEFEL) -βαθμολογία: 580

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναγράφονται:

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες, συλλόγους, επιμελητήρια κ.λ.π.

Παραδείγματα

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναφέρονται χόμπυ, ασχολίες κ.λ.π.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αναφέρετε αν είναι εκπληρωμένες ή όχι. Αν ναί, σε ποιά θέση και αν είχατε τιμητικές διακρίσεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγράφονται:

 1. Ονομα
 2. Τίτλος/Θέση
 3. Διεύθυνση/Τηλ. κλπ

προσώπων τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν συστάσεις για σας, ακόμη και αν δεν έχετε στα χέρια σας συστατικές επιστολές.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτετε μαζί με το βιογραφικό σημείωμα όπως π.χ. αντίγραφο πτυχίου, συστατικές επιστολές κλπ, και που περιλαμβάνονται στο portfolio σας (βλ. επόμενη παράγραφο).

Εφόσον στέλνετε μόνο το βιογραφικό σας, αναφέρετε ότι δικαιολογητικά μπορούν να διατεθούν εφόσον ζητηθούν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: PERSONAL DATA

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: HIGHER EDUCATION

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ: SCHOLARSHIPS / HONORS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: PROFESSIONAL EXPERIENCE / WORK HISTORY

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: ADDITIONAL EDUCATIONAL EXPERIENCE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ: PUBLICATIONS

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: COMPUTER SKILLS

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: FOREIGN LANGUAGES

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES / EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: INTERESTS

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: MILITARY SERVICE

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: REFERENCES

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: ATTACHED

PORTFOLIO (ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Tο portfolio αποτελείται από έντυπο υλικό όπως έγγραφα, δικαιολογητικά και δείγματα εργασίας. Η ακριβής φύση του υλικού εξαρτάται από τον τομέα ειδίκευσής σας και τις θέσεις στις οποίες στοχεύετε. Παλαιότερα, το portfolio χρησιμοποιόταν κατ' εξοχήν από επαγγελματίες του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Ολο το υλικό ή μέρος του υλικού μπορείτε να το διαθέσετε επισυναπτόμενο στο βιογραφικό σας εφόσον σας ζητηθεί.

Στο portfolio μπορεί να συμπεριληφθεί ποικιλία υλικού. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι σημασία έχει η ποιότητα και όχι η ποσότητα, για αυτό συμπεριλάβετε δείγματα από την καλύτερη δουλειά σας.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΣΤΟ PORTFOLIO

 • Βαθμολογία μαθημάτων
 • Συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικά εργασίας
 • Δείγματα εργασίας (π.χ. δημοσιεύσεις)
 • Πιστοποιητικά /δικαιολογητικά υποτροφιών, διακρίσεων κλπ.
 • Πιστοποιητικά ειδικών γνώσεων (ξένες γλώσσες, Η/Υ κλπ.)
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε συνέδρια / σεμινάρια
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε επαγγελματικούς οργανισμούς, σε επιστημονικές εταιρείες/συλλόγους, επιμελητήρια.
Last modified on Monday, 12 March 2012 21:07

COMMENTS

Leonidas Pitsikas

13. May, 2015 |

Nice posting Serafeim. I think that most of the article is dealing with a major problem we are facing during the crisis years: an...

EFSTATHIA (EFI) GROUSPA

06. June, 2012 |

Well there's a good reason to go back to school. It's great to see such initiatives happening within this pessimistic period we are going...

Angelos Kastrisianakis

19. May, 2012 |

There you go! There's always a good reason to party, but tonight we will celebrate the efforts and the success of our Sailing Team! You...

Ioannis Trialonis

09. April, 2012 |

Congratulations!! Let's see some more success stories...